Revurdering og miljøledelse

06-05-2020

Spørgsmål

I skriver i jeres vejledning af miljøledelse ikke skal indgå, herunder fastsættes som vilkår, ved godkendelse eller revurdering. Men i bekendtgørelsen § 69 står følgende: Kravene i §§ 42-44, § 46 og § 48, skal endvidere overholdes fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget bliver revurderet. I forbindelse med en revurdering af et IE-husdyrbrug skal vi så vurdere om Kravene i §§ 42-44, § 46 og § 48 bliver overholdt i den rapport vi laver i forbindelse med en revurdering?


Svar

Det fremgår af vejledningen, at Kravet om miljøledelsessystem til IE-husdyrbrug, som fremgik af den tidligere gældende bekendtgørelse (718/2019), finder fortsat anvendelse for IE-brug, der er omfattet af kravet om miljøledelsessystem, jf. § 43, stk. 4, 1. pkt., i den tidligere gældende bekendtgørelse (718/2019).

Hvis der ikke allerede på nuværende tidspunkt er implementeret et krav om miljøledelse i godkendelserne, vil dette skulle ske på et af følgende tidspunkter, som følger af bekendtgørelsens § 69, stk. 5: 
- kravene i §§ 42-44, § 46 og § 48 skal opfyldes fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget får en godkendelse efter § 16 a, stk. 2. For at dette skal finde anvendelse, skal afgørelse om godkendelse være truffet efter 31. december 2019. 
- kravene i §§ 42-44, § 46 og § 48 skal endvidere overholdes fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget bliver revurderet. For at dette skal finde anvendelse, skal revurdering først være foretaget efter 31. december 2019. 
- for andre IE-husdyrbrug skal kravene i §§ 42-44, § 46 og § 48 overholdes senest den 21. februar 2021. Det vil sige, at dette vil f.eks. gælde de IE-husdyrbrug, der er blevet revurderet efter de nye regler mellem 1. august 2017 til 31. december 2019.

De bindende krav til IE-husdyrbrug, jf. §§ 37-38, 42-48 og 50, træder senest den 21. februar 2021 i stedet for vilkår, der måtte være fastsat i IE-husdyrbrugets godkendelse for de samme forhold, jf. bekendtgørelsens § 69, stk. 6.

Håndhævelse af de generelle bestemmelser i §§ 42-44, § 46 og § 48 sker på tilsyn og ikke ved revurdering. Så kommunen skal ikke i forbindelse med revurderingen vurdere, om kravene bliver overholdt og heller ikke redegøre for det i revurderingsrapporten. Det skal til gengæld ske ved de almindelige tilsyn.

Se i øvrigt helpdekssvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/revurdering-1/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken