Revurdering - ikke opførte stalde

19-01-2021

Spørgsmål

En lodsejer har fået en godkendelse i 2016, hvor han fik tilladelse til at udvide et eksisterende svinebrug ved etablering af en ny drægtighedsstald samt tilbygning til den eksisterende farestald. På nuværende tidspunkt har lodsejer endnu ikke opført drægtighedsstalden, og han har jo en udnyttelsesfrist frem til 2022. Nu skal ejendommen imidlertid revurderes, da der er tale om et IE-brug. Lige sydøst for ejendommen ligger et kat 2 overdrev, som vil modtage en totaldeposition på over 1 kgN/ha/år, hvis der ved revurderingen medtages den nye ikke etableret stald. Spørgsmålet er nu, om det godt nok kan være korrekt at den nye stald skal belaste revurderingen? Såfremt den nye stald skal med i revurderingen, så vil det betyde yderligere vilkår til det eksisterende staldanlæg, da der allerede er medtaget gyllekøling i den nye stald. Lodsejer risikere altså, at han aldrig etablere den nye stald, men alligevel har fået vilkår til det øvrige staldanlæg.


Svar

Miljøstyrelsen har tidligere svaret på et lignende spørgsmål, hvorfor der henvises hertil: 

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/revurdering-af-ikke-udnyttet-miljoegodkendelse/ Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken