Revurdering af ikke-udnyttet miljøgodkendelse

16-12-2020

Spørgsmål

En IE-miljøgodkendelse fra 2016 er delvist udnyttet, idet 1/4 af byggeriet er opført, og dyreholdet udvidet tilsvarende. Ansøger kan ikke beslutte, om han fortsætter udvidelsen frem mod udnyttelsesfristen i 2022 eller stopper her. Hvad skal revurderes inden februar 2021? Hele projektet eller kun det, der er realiseret indtil nu?


Svar

Det fremgår af § 39, stk. 1, 1. pkt., at: Godkendelser af IE-husdyrbrug tages op til revurdering og ajourføres om nødvendigt af hensyn til udviklingen i den bedste tilgængelige teknik.  

Det vil sige, at det er hele godkendelsen, der skal tages op til revurdering, herunder også den ikke-udnyttede del. 

Se i øvrigt dette helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/revurdering-og-tillaeg/ Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken