Revurdering af IE-husdyrbrug

21-12-2017

Spørgsmål

I 2009 fik et husdyrbrug en § 12 miljøgodkendelse. Der er tale om et IE-brug med 855 DE til grise og høns. I 2013 får husdyrbruget et tillæg til sin § 12 miljøgodkendelse til 970 DE. Tillægget viser at ammoniakkrav og BAT er overholdt. Nu skal § 12 miljøgodkendelsen fra 2009 revurderes. Kan man bruge tillægget til miljøgodkendelse fra 2013 til at vise at BAT er overholdt. Eller skal man lave en hel ny BAT-beregning ud fra produktionsarealet. Kan man skrive at man først udarbejder revurderingen i 2021. 8 år efter at tillæg til miljøgodkendelsen er givet?


Svar

Tillægget fra 2013 kan ikke bruges. Derimod skal der foretages en ny BAT beregning ud fra produktionsarealet.

Revurdering skal foretages otte år efter, at den første miljøgodkendelse er givet i 2009. Tillægget skal derimod først revurderes i 2021. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken