Revurdering.

12-05-2020

Spørgsmål

Hvis et husdyrbrug (der er omfattet af IE-direktivet og har fået en miljøgodkendelse efter § 12 i husdyrloven i 2018), er blevet revurderet i 2020 pga BAT-konklusion. Hvornår skal den næste planlagte revurdering så ske. Er det 8 år efter meddelelse (2026), 8 år efter denne revurdering (2028) eller 10 år efter denne revurdering (2030)?


Svar

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 3, at kommunen foretager den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget første gang blev godkendt, og herefter hvert 10. år. 

Det fremgår videre af bekendtgørelsens § 39, stk. 4, at kommunen dog tager en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering efter stk. 1, når der er offentliggjort en BAT-konklusion, jf. bilag 5, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger revurderingen på en sådan måde, at husdyrbruget kan overholde kravene efter stk. 1 senest den 21. februar 2021.

Der er ikke forskel på omfanget eller metoden af revurderingen af IE-bruget, om den er udløst på grund af en ny BAT-konklusion, eller om den er udløst pga. tidsfristen. Når den første revurdering er sket, uanset om revurderingen er sket på baggrund af en BAT-konklusion, vil de næste planmæssige revurderinger skulle ske hvert 10. år. 

Derfor vil den næste planlagte revurdering skulle ske 10 år efter denne revurdering. Ud fra det i spørgsmålet nævnte eksempel, vil det være i 2030.  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken