Produktionsareal i forbindelse med revurdering

09-07-2018

Spørgsmål

Hej. I forbindelse med en revurdering skal produktionsarealet fastlægges. Hvor præcist skal det være? Kan det være bruttoarealet, eller skal vi kende det præcise produktionsareal - af hensyn til en eventuel senere ny godkendelse eller af andre grunde. I dette konkrete tilfælde, kan ejendommen godt være der, i forhold til natur, selv hvis hele bruttoarealet regnes med.


Svar

Det er ikke nødvendigt at kende det præcise produktionsareal, og det er helt fint at bruge hele bruttoarealet, hvis det som her overholder BAT-krav og totaldepostionskrav ift. natur.
Fastlæggelsen af produktionsarealet i forbindelse med en revurdering foregår alene som en slags scenarie beregning i husdyrgodkendelse.dk – og der er ikke tale om en endelig fastlæggelse af produktionsarealet, som kan få betydning senere hen.
Ved en eventuel ansøgning om udvidelse fastlægges produktionsarealet og nudriften efter principperne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 29 om ”lovlig drift i henhold til bindende krav i godkendelser, tilladelser og anmeldelser, der er udnyttet”.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken