Krav til varmevekslere

26-02-2021

Spørgsmål

Jeg sidder med en revurdering for et husdyrbrug, der installerer varmevekslere i sine kyllingehuse. I teknologilisten for Rokkedahl varmeveksler er angivet følgende krav til disse i MELT-indstillingen: AgroClimaUnit(ACU)Clima+200,har en ammoniakemissionsreducerende effekt på30 % i traditionelle slagtekyllingestalde. Denne effekt forudsætter, at varmeveksleren opfylder 2 kapacitetskrav; ? Mindst 0.6 m3/h pr. kylling og ? Mindst 0.3m3/t per kg kylling ved maksimal belægning. Samt at den samlede kapacitet af recirkulerende ventilatorer er: ? Mindst 1,3 m3/h pr. kylling og ? Mindst 0,65 m3/h per kylling. Det er den samlede kapacitet, jeg har et spørgsmål til. Skal der ved de "mindst 0,65 m3/h per kylling" muligvis stå "ved maksimal belægning"? Hvis ikke, hvad er så forskellen på de 2 værdier for samlet krav til kapacitet?


Svar


Vedr. ventilatorerne til recirkulering af luften inde i stalden burde stå : " pr. kg kylling ved maksimal belægning i stalden. " i stedet for det nuværende i indstillingen hvor der alene står " pr. kylling".


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken