Frafald af revurdering af ikke IE-husdyrbrug

11-06-2018

Spørgsmål

Når kommunen frafalder kravet om revurdering af et ikke IE-husdyrbrug, skal godkendelse så tages op igen om 10 år til fornyet vurdering af om totaldepositionskravet er opfyldt eller ej? Pt. sidder jeg med en § 12 kvægbesætning der påvirker nærmeste kategori 1 natur med 0,3 kg N/ha/år. Der er pt. kumulation i naturpunktet med en anden ejendom og totaldepositionskravet er derfor 0,4 kg N/ha/år. Dvs. vi her og nu frafalder kravet om revurdering. Men i nærheden ligger yderligere 2 svinebrug, som indenfor 10 år meget vel kan udvide så meget, at når vi ser på kvægbruget om 10 år, så er der kumulation med 3 andre husdyrbrug og så kommer totaldepositionskravet ned på 0,2 kg N/ha/år. Der er yderligere en krølle på sagen. Kvægbruget blev godkendt første gang i marts 2010 og har fået et tillæg i 2016. Skal vi først lave en revurdering nu 8 år efter oprindelig godkendelse, og så en ny revurdering i 2024, 8 år efter tillæget i 2016? Eller betyder et frafald af revudering nu, at alle fremtidige krav om revurdering er frafaldet?


Svar

Kvægbruget, som har en § 12 godkendelse, er ikke et IE-husdyrbrug. Hvis det overholder totaldepositionskravet for ammoniak skal kommunen frafalde kravet om revurdering, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 2.


Som udgangspunkt vil en afgørelse om frafald af revurdering af § 12 godkendelsen til kvægbruget, som ikke er et IE-husdyrbrug, medføre, at godkendelsen ikke skal revurderes fremover, men i dette tilfælde hvor der er meddelt et tillæg i 2016, skal tillægget revurderes i 2024; dog igen kun i forhold til om kvægbruget overholder af totaldepositionskravet.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken