Bortfald af miljøgodkendelse

11-06-2020

Spørgsmål

Et husdyrbrug har i efteråret 2006 forhåndsanmeldt en mindre udvidelse af et kvæghold i eksisterende bygninger. Miljøklagenævnet har i maj 2007 afgjort, at sagen jf. overgangsordningen, skal behandles efter husdyrbrugloven. I 2010 meddeles en miljøgodkendelse efter § 11 (2009 beregning) til udvidelse af kvæghold fra 253 DE til 284 DE. Miljøgodkendelsen udnyttes ikke, og i 2013 oplyser kommunen ejeren om, at miljøgodkendelsen er bortfaldet. Der meddeles ”ikke-godkendelsespligt” til skift i dyretype i 2013, med udgangspunkt i det tilladte dyrehold i 2006 (det samme dyrehold som i nudrift i miljøgodkendelsen). Det tilladte dyrehold jf. anmeldelsen er stadig det tilladte dyrehold. Spørgsmålet er: Er det rigtigt forstået, at en manglende ændring og udvidelse af dyreholdet (dvs. ikke udnyttet) medfører, at husdyrbruget ikke længere er miljøgodkendt, og at husdyrbrugets produktion, som den er nu, vil kunne fortsætte uændret, da der jo så ikke skal vurderes på, om der skal ske en revurdering af hensyn til natur.


Svar

Ja, husdyrbruget vil kunne fortsætte uændret. Kommunen har tilbage i 2013 konstateret, at den meddelte § 11 godkendelse på kvægbruget var bortfaldet. Husdyrbruget er derfor ikke længere omfattet af en miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven og skal derfor ikke vurderes og eventuelt revurderes af hensyn til natur. (Ud fra det beskrevne forudsætter Miljøstyrelsen, at husdyrbruget heller ikke er omfattet af en ældre miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5).

Bestemmelsen i husdyrgodkendelsebekendtgørelsens § 39, stk. 2 om revurdering jf. krav om totaldeposition vedrører kun husdyrbrug, der er godkendt efter § 11 i husdyrbrugloven samt husdyrbrug, der ikke er IE-brug, der er godkendt efter § 12 i husdyrbrugloven eller kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven. Det er der ikke tale om her.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken