Hvad kan kommunen kræve vedr. afløb

 

23-08-2022

Spørgsmål

Vi har en kommune, hvor landbrugsgruppen kræver: Oversigt over afløbsforhold for sort spildevand (dvs. fra toiletter i stuehus og driftsbygninger), gråt spildevand (dvs. fra håndvaske, gulvafløb o.lign. i driftsbygninger). Ifølge spildevandsafdelingen i samme kommune har de meldt ud, at det ikke vil medføre vilkår eller andet på eksisterende forhold. Jeg kan i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ikke se, at det er forhold, der skal redegøres for, og jeg mener også, det må være en del af spildevandslovgivningen og ikke husdyrloven at håndtere spildevand. Skal der redegøres for dette ved eksisterende forhold? Ved nye installationer vil det jo være en del af byggeanmeldelsen at redegøre for spildevand


Svar

Det er kommunen, der vurderer, hvad der er behov for at redegøre for i den konkrete sag. Det er korrekt, at husdyrlovgivningen ikke indeholder regler vedrørende spildevand. Sanitært spildevand skal dog ifølge andre regler ledes til spildevandssystem, og det er kommunens opgave at sikre sig, at det bliver gjort. Hvis kommunen er i tvivl om, det sanitære spildevand ledes korrekt til spildevandsystemet i eksisterende byggerier, kan en oversigt over forholdene være hensigtsmæssigt for sagsbehandlingen.

 

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken