Zonekort mm

11-10-2018

Spørgsmål

Hej. Jeg har brug for at vide mere om hvordan det er meningen ansøger skal forstå jeres kortlag. Der er et lag der hedder Byzone og et lag der hedder Kommuneplan vedtaget. Nogle mindre byer kan være lidt af en mosaik af forskellige signaturer i laget Kommuneplan vedtaget. Derfor vælger jeg nogle gange at kontrollere zoneudpegningen i miljøportalen.dk hvor der findes et lag der viser fremtidig byzone. Jeg vil gerne vide om kortlagene i husdyrgodkendelse blot er vejledende og om det samme gælder i miljøportalen, og at vi derfor altid skal læse kommuneplanen for at være sikker på hvad kommunen faktisk mener? Konkret har jeg en sag hvor et område hverken af zonekortet eller af laget fremtidig byzone fremgår som byzone, men hvor kommunen nu mener at arealet har været fremtidig byzone de sidste 30 år.


Svar

Zonekortet i husdyrgodkendelse.dk stammer fra plandata og skal betragtes som et vejledende kort. Kommunerne har pligt til at holde plandata.dk opdateret i forhold til den gældende kommuneplan, men der kan være et tidmæssigt slip mellem en vedtaget kommuneplan og opdateringerne i plandata.dk. Som udgangspunkt bør ansøger lægge oplysningerne i plandata.dk til grund for, hvor de fremtidige byzone grænser er placeret. Det er ikke muligt, direkte at hente oplysningerne fra plandata-kortet inde i husdyrgodkendelse.dk. Derfor kan kortet i husdyrgodkendelse bruges vejledende, men hvad der gælder for de udpegede områder, skal findes ved at gå direkte i plandata.dk. 


I den endelige vurdering er det dog den gældende kommuneplan på ansøgningstidspunktet, der er bestemmende for, hvor til lugtgeneberegningen skal foretages. Miljøstyrelsen ønsker på sigt at forbedre kortgrundlagene i husdyrgodkendelse.dk, bl.a. så det er oplysningerne om zonestatus fra plandata.dk, der vises.
Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken