Wrapballer - Afstandskrav

15-08-2019

Spørgsmål

Er Wrapballer omfattet af afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens §6, der bla. gælder for "ensilageopbevaringsanlæg og -oplag....der medfører forøget forurening.."? Såfremt der hverken er lugt eller saftafløb fra et wrapballeoplag, medfører dette så forøget forurening og er omfattet af afstandskravene?


Svar

Etablering af ensilageopbevaringsanlæg og -oplag er ikke tilladt inden for afstandene, der er anført i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Man må altså ikke etablere et ensilageoplag i form af fx uåbnede wrapballer inden for de anførte afstande. Dette er således uafhængigt af, hvorvidt der er saftafløb.

Man må endvidere ikke udvide eller ændre ensilageopbevaringsanlæg og -oplag, hvis det medfører forøget forurening.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken