Udvidelse af hundepension og etablering af hundehold

11-09-2018

Spørgsmål

På en ejendom er der en eksisterende hundepension med 20 hundebokse og 20 udendørs løbegårde. De tidligere ejere har oplyst at der nogle gange var fuldt booket og andre gange var tomt, og at gennemsnittet over et år var 2 hunde per dag. De nye ejere af ejendommen ønsker at viderefører hundepensionen, og oplyser at de i korte spidsperioder vil have op til 20 hunde og at de til hverdag forventer at have 2-10 hunde. De forventer et gennemsnit på 4 hunde per dag over et år. Skal det betragtes som en udvidelse af hundepensionen der kræver anmeldelse efter § 71 i husdyrgødningsbekendtgørelsen og evt. dispensation efter § 5 stk. 7? De nye ejere ønsker desuden at have deres eget hundehold der består af 12-16 slædehunde på ejendommen. De ønsker at etablerer en udendørs hundegård med små hundehuse, så der er mulighed for læ. De ønsker ikke at etablere fast bund og afløb i hundegården. Som udgangspunkt mener vi at hundegården skal etableres med fast bund og afløb, men vi er i tvivl om, om en hundegård hvor der er græsbund også ville leve op til kravene jf. helpdesksvar om definition af husdyranlæg: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/indretning-af-stalde-olign/definition-af-husdyranlaeg-ridebaner-og-folde/ De nye ejere ønsker desuden at indhegne det meste at ejendommen, så arealerne kan bruges til at lufte hundene. I den gamle husdyrgødningsbekendtgørelse skulle den slags arealer også overholde afstandskravene for erhvervsmæssige hundehold/hundepensioner, se svar fra den gamle husdyrhelpdesk: https://mst.dk/erhverv/landbrug/vejledning-om-husdyrbrug/husdyrvejledning/husdyrhelpdesken-gammel-version/showanswer?id=fc7926a1-2a01-463c-a8b5-f5e6b0ed5952, og https://mst.dk/erhverv/landbrug/vejledning-om-husdyrbrug/husdyrvejledning/husdyrhelpdesken-gammel-version/showanswer?id=0323806b-902e-44b2-8977-09b2de2239f8 . Formuleringen i lovgivningen er blevet ændret, og udendørs arealer nævnes ikke længere i paragrafferne om afstandskrav, og når der ikke er fast bund er det ikke et husdyranlæg. Er indhegnede arealer stadig omfattet at afstandskravende i den nye lovgivning?


Svar

MST vurderer at der er tale om en ændring der skal anmeldes, både på grund af ejerens eget hundehold og på grund af hundepensionens øgede belægning. Pligten til forhåndsanmeldelse gælder, uanset om det er eksisterende ejer - eller nye ejere - af ejendommen med anlæg for hundeholdet, der påtænker at udvide eller ændre hundeholdet. Udvidelse eller ændring af et hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler og hundepensioner, skal forhåndsanmeldes til den lokale kommune efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 71, jf. bekendtgørelse nr. 1011 af 22. juni 2018.

Kommunen skal vurdere forhåndsanmeldelsen i forhold til afstandskrav, herunder evt. dispensationer i forhold til afstandskrav, og krav til indretning af hundeholdets anlæg. Der er krav om fast bund og afløb jf. § 9 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, dette krav omfatter også løbegårde og lignende.

Afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5 stk. 3 omfatter også hegnede arealer til luftning af hundehold, dette gælder for, hundepensioner, hundekenneler samt erhvervsmæssigt hundehold.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken