svar angående høns i mobile huse af 26-04-2019 ønskes uddybet

20-08-2019

Spørgsmål

spørgsmålet lyder: 'Må man etablere et æglæggende hønsehold i mobile hønsehuse uden fast bund jf. Landbrugets Byggeblad 95.03-07 (økologiske slagtekyllinger) ? Må man etablere et æglæggende hønsehold i et mobilt hønsehus uden fast bund der flyttes dagligt, indenfor et givent areal. Hermed flyttes hønsene "arbejdsområde" hver dag ?' Hertil svarer mst 'nej, byggebladet er kun godkendt til slagtekyllinger'. Men det er jo ikke det interessante. Det interessante er OM man må etablere et æglæggende hønsehold i mobile hytter uden bund uden at det skal anmeldes til kommunen? Det er vel at betegne som et 'ikke fastplaceret anlæg' og skal overholde § 10 i husdyrgødningsbekendtgørelsen eller hvad?


Svar

Der er i husdyrgødningsbekendtgørelsen krav om fast bund og afløb både til fast placerede anlæg og flytbar anlæg, den eneste fravigelse fra kravet er de godkendte byggeblade. Byggebladene er godkendt på baggrund af en/flere bestemte dyretyper, og det er derfor, at der er svaret på denne måde men det er korrekt at svaret kunne have være uddybet yderligere.  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken