Rideskole

10-09-2021

Spørgsmål

Kan et bosted med egne heste til rideterapi betragtes som en rideskole? Og i så fald være omfattet af muligheden for at søge dispensation fra afstandskravet på 50 meter i forhold til nabobeboelse/byzone mv. - jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 4


Svar

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4, stk. 4, at kommunen kan dispensere fra afstandskravene i bekendtgørelsens § 4, stk. 1, til anlæg til brug for rideskoler. Dog skal dispensationsadgangen i husdyrbruglovens § 9, stk. 1, anvendes, hvis der er tale om anlæg på husdyrbrug.

Det er kommunen, der må vurdere, om der er tale om en rideskole, så dispensationen kan anvendes. Med i vurderingen kan være; om der kommer elever udefra, eller om det kun er bostedets beboere, der bruger hestene. Videre kan det vurderes, hvor mange elever der anvender tilbuddet om rideterapi, og hvor ofte hestene anvendes til ridning.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken