Opstaldning af egen hest på hestepensioner

04-10-2022

Spørgsmål

I Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4 stk. 4, er der mulighed for at give dispensation til rideskoler, hestepensioner samt hestehold til vognkørsel som led i museumsaktiviteter, hvis det er inden for byzone og inden for 50 meter fra byzone. I vejledningen til § 4 stk. 4, står der følgende: ”selv om der gives dispensation til en hestepension, betyder det ikke, at ejeren også kan opstalde egne heste.” Hvis dette skal tage for pålydende, betyder det, at hestepensioner udelukkende må bestå af opstaldede heste. Dette hænger ikke sammen med virkeligheden, da stort set alle hestepensioner drives af folk, som har egen hest, og som derfor også har deres egen hest opstaldet i forbindelse med hestepensionen. I Sønderborg kommune har vi en administrationspraksis vedr. definition af en hestepension, som er følgende: Hestepensionen skal drives som virksomhed og have et CVR. Nr., og over halvdelen af hestene på ejendommen skal være opstaldede heste, som betaler for opstaldningen. Er det Miljøstyrelsen klare holdning at en hestepension/rideskole ikke delvist kan bestå af egne heste? Hvis dette er tilfældet, så vil stort set samtlige rideskoler og hestepensioner have et problem i Danmark. Menes der, at det udelukkende er hestepensioner og rideskoler, der udelukkende består af pensionærer, der kan gives dispensation til? – hvis dette er tilfældet betyder det ligeledes, at der stort set ikke findes hestepensioner og rideskoler, der kan opnå en dispensation.


Svar

Det er rigtigt, at kommunen kan give dispensation til at etablerede, ændre eller udvide husdyranlæg på hestepensioner i byzone. Dispensationen kan meddeles efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4, stk. 4. Hvis der er tale om et husdyrbrug, skal dispensationen dog meddeles efter husdyrbruglovens § 9, stk. 1, idet dette medfører klageadgang.   

Kommunen må ud fra de konkrete omstændigheder vurdere, om det ansøgte kan betegnes som en hestepension. Miljøstyrelsen har ikke nogen fast definition af, hvad der skal betragtes som en hestepension. Kommunen kan f.eks. lægge vægt på, om der er tale om opstaldning af heste, hvis ejere ikke bor på ejendommen, og om der tages betaling for opstaldningen.  Hvis ejeren har egne heste opstaldet, kan kommunen lægge vægt på, hvad det overordnede formål er – er det at opstalde heste for andre, eller er det at have egne heste opstaldet. 

Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke er hensigten med reglen, at det overordnede formål skal være at opstalde egne heste, idet formålet med muligheden for dispensation er at sikre mulighederne for at dyrke hestesport som fritidsbeskæftigelse for beboere i områder, hvor hestehold ellers ikke kan tillades.
Selv om der gives dispensation til en hestepension, følger der ikke en rettighed med for ejeren til også at opstalde egne heste. Det vil sige, at man ikke altid kan være sikker på, at man må opstalde egne heste, hvis formålet med virksomheden ikke længere er at opstalde andres heste.

Miljøstyrelsen vurderer, at det er for vidtgående at skrive, at ejeren slet ikke må have opstaldet egne heste for, at det kan betegnes som en hestepension. Vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 3 er derfor ændret.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken