Kan et faststående skur eller en modulvogn til hold af hunde i pasning være et husdyranlæg, og skal det overholde afstandskrav?

24-04-2023

Spørgsmål

Er et faststående skur eller en modulvogn på ca. 30-40 m2 til hold af hunde i pasning omfattet af betegnelsen husdyranlæg?

I så fald skal bygningen overholde afstandskrav på 30 m til naboskel i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5?

Hvis afstanden ikke kan overholdes, så skal ejer vel søge dispensation?


Svar

Et faststående skur eller en modulvogn til hold af hunde i pasning kan være et husdyranlæg.

Et husdyranlæg er nemlig en stald eller lignende bygning eller indretning, hvor husdyr i almindelighed opholder sig eller har adgang til, med tilhørende dyrehold. 

Bygningen skal derfor overholde afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Hvis den ikke overholder afstandskravet, skal der søges om dispensation derfra.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken