Hvad er en ændring?

07-02-2020

Spørgsmål

Er det en ændring i henhold til HGB §5 at rive en gammel stald ned, og etablerer en ny på samme fundament og med samme produktionsareal? Den nuværende placeringen af stalden overholder ikke afstandskrav til naboer.


Svar

Større og mere grundlæggende udvidelser eller ændringer af husdyrbruget vil som udgangspunkt medføre godkendelsespligt eller tilladelseskrav, f.eks. etablering af nye stalde og opførelse af ikke ubetydelig bebyggelse i øvrigt. Renovering af eksisterende stalde, der kan sidestilles med etablering af nye stalde vil også udløse krav om godkendelse eller tilladelse. 

Se mere i vejledningen;

https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#h

I det enkelte tilfælde vil det være op til kommunen at vurdere, om der konkret er tale om en udvidelse eller ændring, der indebærer krav om godkendelse eller tilladelse, om udvidelsen eller ændringen kan foretages efter anmeldelse, eller om der er tale om en såkaldt bagatelagtig udvidelse eller ændring, som kan gennemføres uden godkendelse, tilladelse eller anmeldelse.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken