Hundetræningsbane

17-05-2021

Spørgsmål

Er en hundetræningsbane/agilitybane, som benyttes 3 gange ugentligt, omfattet af de særlige afstandskrav for hundehold jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 3? Eller reguleres hundetræningsbaner/agilitybaner miljømæssigt på anden vis?


Svar

Nej en agilitybane der bruge tre gange ugenligt, har ikke karakter af et hundehold og er derfor ikke omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5. stk. 3.  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken