Hønsegård til slagtekyllinger

10-12-2019

Spørgsmål

Hej. Vi har fået en ansøgning om en stor slagtekyllingestald på 9.000 m2. De vil producere velfærdskyllinger, de etablerer derfor 10-12 ha hønsegård omkring stalden, hvor kyllingerne kan gå ud. Efter 2017 skal vi ikke vurdere på arealerne. Og vi skal heller ikke have oplysninger om arealerne. Men vi har selv lavet en lille beregning. Hvis det var økologiske kyllinger afsætter 1000 kyllinger 10,8 kg N på udearealer. Og hvis de har 120.000 kyllinger i 5 hold om året, giver det en afsætning på ca. 600 kg N/ha i hønsegården, altså godt over 170 kg N/ha. Et stykke af hønsegården går ind over indvindingsområde til en almen boring. Kan eller skal vi stille vilkår til hønsegården der kan reducere den forventede udvaskning? Og kan eller skal vi meddele afslag på ansøgningen om kyllingestald og hønsegård?


Svar

Det er korrekt at når kommunen vurderer en ansøgning, skal den ikke længere tage stilling til arealerne. Kommunen skal dog lave en vurdering af, om arealet har karakter af løbegård. Et areal betragtes som en løbegård, hvis der er et areal med en høj koncentration af dyr, og næringsstofferne fra husdyrgødningen på arealet set over en årrække ikke kan udnyttes iagttag her § 9 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer dog som udgangspunkt ikke, at der er tale om en løbegård ud fra de ting, der er oplyst, da næringsstofferne fra husdyrgødningen vil kunne udnyttes set over en årrække, da der typisk vil være en del vegetation på arealet blandt andet for at lokke kyllingerne ud.  

Det er kommunen, som foretager vurderingen af, om der skal meddeles afslag på ansøgningen om kyllingestald eller løbegård. Videre er det kommunens vurdering, hvilke vilkår der skal stilles. Det er muligt for kommunen at lave en indsatsplan for området med indvending.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken