Hidtidige bebyggelsesareal § 22

25-05-2018

Spørgsmål

I forbindelse med opførelsen af tre nye stalde på en ejendom er en eksisterende bygning fjernet i 2017. Der er efterfølgende indsendt ansøgning om tilladelse til opførelse af de nye bygningen og etablering af dyrehold på ejendommen. Kommune mener, at der er tale om et barmarksprojekt, mens vi tolker begrebet "hidtidige bebyggelsesarealer" også omfatter den bygning der allerede er fjernet for at give plads til de nye bygninger. Der er som udgangspunkt ikke forskel på om bygningen blev fjernes før eller efter der gives en tilladelse.


Svar

Ved ”hidtidige bebyggelsesarealer” forstås primært det område, hvor ejendommens bebyggelse ligger samlet. Hvis ejendommens bebyggelse ikke ligger samlet, skal der ved de hidtidige bebyggelsesarealer forstås de arealer, hvorpå hovedparten af ejendommens driftsbygninger ligger, eller det areal, hvorpå ejendommens stuehus hidtil har ligget. Hvis en ejendom består af mere end et bygningssæt (i tilfælde, hvor to landbrugsejendomme er lagt sammen til én ejendom) vil begge bygningssæt kunne betragtes som hidtidige bebyggelsesarealer.
Når en ejendoms bygninger er fjernet, betragtes stedet, hvor bygningerne lå, som udgangspunkt som de ”hidtidige bebyggelsesarealer”. Hvis det er meget længe siden, at bygningerne er fjernet, kan kommunen dog vurdere det som et ”barmarksprojekt”.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken