Folde til udegående høns

05-04-2018

Spørgsmål

Gælder afstandskravet til nabobeboelse på 50 meter for folde til afgræssende dyr også høns med udearealer?


Svar

Såfremt hønseholdet har en størrelse på mere end 30 høns, er det også omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler, og derfor er afstandskravet i § 7 gældende.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken