Etablering af vaskeplads på § 16 a godkendt husdyrbrug

05-07-2021

Spørgsmål

Vi har ansøgt om en vaskeplads på et økologisk husdyrbrug. Godkendelsen er meddelt uden afvingning for økologi, så ansøger kan overgå til konventionel drift, hvis dette på et tidspunkt ønskes. Kommunen er indstillet på at meddele afgørelse om ikke-godkendelsespligt. Der er dog opstået en drøftelse om, om vaskepladsen er omfatte af Vaskepladsbekendtgørelsen. Vaskepladsbekendtgørelsen har desværre ikke nogen direkte definition for, hvornår en vaskeplads er omfattet af bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen hedder ”Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler”, og alene af den grund mener jeg, at pladsen ikke kan være omfattet af bekendtgørelsen, når der ikke foregår de omhandlede aktiviteter. Jeg mener, at det må være tilstrækkeligt, at kommunen i sin accept som god service skriver, at der accepteres en vaskeplads, og at pladsen kun må benyttes til påfyldning og vask m.v. af sprøjter, der benyttes til plantebeskyttelsesmidler, såfremt pladsen m.v. lever op til den til enhver tid gældende Vaskepladsbekendtgørelse? Som det stå i bekendtgørelse er det Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen, der er myndighed i forbindelse med bekendtgørelsen.


Svar

For at en vaskeplads er omfattet af vaskepladsbekendtgørelsen, så skal der foregå vask, påfyldning m.v. af sprøjter med plantebeskyttelsesmidler. En vaskeplads, hvor de nævnte aktiviteter i vaskepladsbekendtgørelsen ikke foregår, er derfor ikke omfattet af bekendtgørelsen.

Kommunen kan godt oplyse landmanden om, at hvis han bruger den til vask, påfyldning m.v. af sprøjter med plantebeskyttelsesmidler, så skal vaskepladsen leve op til de gældende regler omkring dette. Dog skal man være opmærksom på, at økologer også må bruge nogle bestemte plantebeskyttelsesmidler.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken