Etablering af anlæg

16-08-2021

Spørgsmål

I vedledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsens kap. 3 står følgende 'Ved etablering af et anlæg forstås den situation, hvor der opføres et nyt anlæg, dvs. hvor der slet ikke var en bygning eller indretning m.v. i forvejen.'. Vil det sige, at hvis en gammel stald rages ned og der bygges en ny stald, hvor det gamle fundament lå, så skal den nye stald ikke overholde afstandskravene i §5 og 6? Og gælder dette også for godkendelsesbekendtgørelsen? Vi har altid forstået det sådan at en ny etablering altid skal overholde gældende regler. Ellers kan man jo aldrig 'få rettet op' så lovgivningen er overholdt.


Svar

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen, at der er forbud mod etablering, udvidelse og ændring, der medfører forøget forurening, af husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg inden for nærmere bestemte områder og afstande til enkeltboliger, byzone m.m. Et husdyranlæg kan være stalde, læskure m.v.

Ved etablering af et anlæg forstås den situation, hvor der opføres et nyt anlæg, dvs. hvor der slet ikke er en bygning eller indretning m.v. i forvejen. Ved etablering forstås dog desuden, at der i en eksisterende bygning m.v. indrettes til eksempelvis stald, ligesom visse grundlæggende ændringer af anlæg – typisk benævnt renoveringer – vil være at sidestille med etablering af nye anlæg. Se videre https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/3-placering-af-anlaeg-mv/

I situationen, hvor en gammel stald rages ned, og der bygges en ny stal, hvor det gamle fundament lå, vil nyopførslen således som udgangspunkt skulle opfylde afstandskravene i husdyrgødnigsbekendtgørelsen.

Etabling skal forstås ens i hele husdyrreguleringen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken