Er det i orden at dele produktionsanlæg i to for at overholde afstandskrav til kategori 1-natur?

02-02-2021

Spørgsmål

Hej, I vores kommune har vi en borger, der ønsker at etablere en folingsboks/læskur op ad eksisterende staldbygning under 50 meter fra Natura2000 (Kategori 1-natur). Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8 kan et husdyranlæg under 25 m2 ligge med en afstand på 25 meter til et sådant område, men ejer oplyser at de ønsker læskur/folingsboks større end 25 m2. Ejer spurgte derfor om det var muligt at dele anlægget op i to separate anlæg under 25 m2 hver, for at kunne møde afstandskravene til Kategori 1-naturen? Mine kollegaer og jeg er i tvivl om det er i orden at omgå reglerne så åbenlyst? Der er tale om hestehold og ejendommens samlede produktionsareal ligger på nuværende tidspunkt på 94,2 m2. Ejer oplyser at folingsboksen/læskurets areal ikke får det samlede produktionsareal over 200 m2, der ellers ville give ophav til en § 16b tilladelse. De eksisterende bygninger blev etableret før de nye regler. Mange hilsner Liv Dramshøj


Svar

Nej, der kan ikke etableres to bokse af 25 m2 når der står i Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 8, at der højest må etableres 25 m2 i grunplan.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken