E r et ridehus et husdyranlæg, der skal overholde husdyrbruglovens afstandskrav i §§ 6-8

06-05-2021

Spørgsmål

Hej. I forbindelse med en § 16b tilladelse til et hestehold ønskes opført en ridehal. Ridehallen benyttes kun til ridning og hallen holdes ren for gødning. Er ridehallen at betragte som et husdyranlæg og betyder det at hallen skal overholde afstandskravene i husdyrbruglovens § 8 ? Vi har antaget at hallen ikke er et husdyranlæg, men efter at have læst følgende to helpdesk svar er vi blevet i tvivl om vores fortolkning af begrebet: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/indretning-af-stalde-olign/definition-af-husdyranlaeg-ridebaner-og-folde/ https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/ridebane-planlov-eller-husdyrlov/


Svar


En ridehal, der anvendes som beskrevet i spørgsmålet, vil være omfattet af husdyranlægsbegrebet og er derved på husdyrbrug omfattet af afstandskravene i husdyrbruglovens §§ 6-8. I lovbemærkningerne står det klarere hvordan husdyranlæg defineres; ”Efter definitionen vil husdyranlæg således navnlig være stalde, men også andre bygninger og permanente eller mobile indretninger, hvor husdyrene mere kortvarigt opholder sig eller har adgang til, vil være omfattet, f.eks. udleveringsrum, malkestalde, læskure, mobile stalde, hytter, løbegårde, kalvehytter m.v. Definitionen husdyranlæg er bredere end produktionsarealet.”
Det fremgår også af det henviste helpdesksvar, at ridehaller m.v. vil være husdyranlæg, selvom spørgsmålet primært omhandler ridebaner og folde. Se https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/indretning-af-stalde-olign/definition-af-husdyranlaeg-ridebaner-og-folde/

 
 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken