Dyrepark i byzone som ikke er undtaget fra husdyrgødningsbekendtgørelsen

01-10-2020

Spørgsmål

Hvorledes kan der gives tilladelse til denne dyrepark i byzone?: Erhvervsmæssigt dyrehold (større end grænserne i miljøaktivitetsbekendtgørelsen), bestående af geder, papegøjer, kaniner, minigrise, høns m.v. Fødevarestyrelsen siger, at dyreparken hverken er omfattet af zoo-bekendtgørelsen eller cirkus-bekendtgørelsen, da disse kun gælder for dyretyper, som private ikke må holde (vilde/eksotiske dyr) og der ikke optrædes med dyrene. Så derfor er de ikke undtaget jf. § 1 stk. 3 nr. 1 og 2. I husdyrgødningsbekendtgørelsen kan man kun dispensere til heste (rideskoler, pensioner, museum) og naturafgræsning i byzone. I den tidligere formulering i husdyrgødningsbekendtgørelsens undtagelser (ændret 01-08-2018) var der rum til fortolkning, så det var op til kommunen at definere hvad en dyrepark var (dengang § 2 stk. 4). Nu er det fast defineret som kun de dyrehold, der er omfattet af zoo-bek. og cirkus-bek. Der må være mange små dyreparker rundt omkring i byzone, som hverken er zoo, cirkus eller heste, men som er større end grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold? Jeg kender 2 styk bare lokalt. Og det er gamle dyreparker, som har eksisteret i mange år. Faldt disse simpelthen ud af reglerne med ændringen af husdyrgødningsbekendtgørelsen 01-08-2018? Så de nu faktisk ikke længere er lovlige? Har det været hensigten?


Svar

Hvis dyreparken ikke er omfattet af bekendtgørelsen om zoolgiske haver, så er dyreparken omfattet af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen,  og dyreparken kan således ikke ændre eller udvide i byzonen, som reglerne er. Miljøstyrelsen er nu bekendt med denne problematik.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken