Dispensation til folde m.m. fra byzone

22-11-2022

Spørgsmål

Jeg har et tillægsspørgsmål til Miljøstyrelsens svar til helpsdeskspørgsmålet ”Dispensation til folde til dyr” af 5. maj 2022. I skriver, at det vil være kommunens vurdering, hvorvidt der er tale om en etablering, udvidelse eller ændring af foldarealet.

Jeg vil derfor høre, om Miljøstyrelsen er enig i, at hvis byzonen rykker tættere på en eksisterende fold, hvori der går et erhvervsmæssigt dyrehold, så kræver folden en dispensation, når den nye zonestatus er vedtaget. Også selvom folden har været etableret lovligt indtil ændringen af byzonen.


Svar

Nej, det kræver ikke en dispensation, hvis en byzone rykker tættere på en eksisterende fold med erhvervsmæssigt dyrehold.

Det skyldes, at dét, der er forbud mod, er at etablere, udvide eller ændre folde med dyr i de områder og inden for de afstande, der er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-3. Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, 1. pkt.

Det er dermed ikke forbudt at have en fold inden for en afstand, som er beskrevet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 1-3, hvis folden er etableret, inden zonen rykkede tættere på. Folden kan dog ikke udvides eller ændres uden en dispensation, når først byzonen er rykket tættere på.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken