Dispensation til erhvervsmæssigt dyrehold i byzone

19-03-2019

Spørgsmål

Er det korrekt forstået, at der ikke er mulighed for at meddele dispensation til et erhvervsmæssigt hundehold beliggende i byzone? Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 7 giver umiddelbart kun mulighed for at meddele dispensation for afstandskrav, der gælder uden for byzoneområder.


Svar

Ja, det er korrrekt.


Bestemmelserne, der præciserer, hvor der ikke må etableres, udvides og ændres hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler og hundepensioner, følger af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk 3.


Dispensationsmuligheden i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5 stk. 7 vedrører afstandskravene i § 5 stk. 3, nr. 1 og 2, som er uden for de områder nævnt i § 5 stk 1 og 2. Der findes således ikke nogen dispensationsbestemmelse for etablering, udvidelse og ændring af hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler og hundepensioner inden for de områder nævnt i § 5 stk 1 og 2, herunder byzone.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken