Anmelde hestehold i mobilt skur

12-10-2017

Spørgsmål

Hvordan skal man anmelde et nyt hestehold på 5 heste, hvor hestene kun har adgang til et mobilt skur? 


Svar

Der kan ikke fastlægges et produktionsareal for ikke fast placerede husdyranlæg. De 5 heste i det mobile skur er således ikke et husdyrbrug, og er derfor ikke omfattet af husdyrbruglovens § 16 a eller § 16 b’s krav om godkendelse eller tilladelse.

Et mobilt skur til heste er derimod et såkaldt husdyranlæg, jf. husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 2, som skal overholde bl.a. husdyrgødnings-bekendtgørelsens generelle regler om placering i forhold til byzone, boliger, vandforsyningsanlæg, søer, natur m.v., jf. bekendtgørelsens §§ 5, 6 og 8, ligesom foldene skal overholde afstandskravene i § 7. Endvidere skal skuret flyttes efter reglerne i § 10 for at blive anset for mobilt.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler er umiddelbart gældende, og det mobile skur skal således overholde regler og krav heri, og kommunen skal følgelig vejlede herom og føre tilsyn hermed.
Anmeldereglen i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 70 gælder kun fast placerede anlæg. Der er således kun pligt til at anmelde skuret, hvis det ikke flyttes i overensstemmelse med § 10.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken