Afstandskrav til naboskel

06-05-2020

Spørgsmål

En landmand ønsker at vinteropstalde kvæg i en eksisterende bygning som er beliggende 10 meter fra naboskel. For at overholde afstandskravet på 30 meter vil han afspærre de første 20 meter af stalden med et metalgitter, således, at der ikke er produktionsareal nærmere end 30 meter fra skel. Spørgsmålet er om det nok med et gitter eller skal der bygges en tætsluttende mur 20 meter inde i stalden? Kvæget er udegående i mindst 6 måneder og kvægholdet lugter ikke ifølge beregningerne i ansøgningssystemet ikke, som f.eks. en svinestald ville gøre. Desuden er stalden åben ud til et foderbord i hele staldens ene side.


Svar

Miljøstyrelsen henviser til dette svar:


https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ansoegning-og-anmeldelse/definition-af-staldafsnit-i-godkendelsesbekendtgoerelsen/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken