Afstandskrav hundepension - Indhegninger

14-12-2018

Spørgsmål

Svaret er præciseret den 10. januar 2019.

I forhold til dette svar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/placering-af-anlaeg-mv/udvidelse-af-hundepension-og-etablering-af-hundehold/ gælder afstandskravene i § 5 også ved indhegninger til fx luftning af hunde. Spørgsmålet er så, gælder de afstandskrav der er i § 6 også for indhegninger? Med indhegninger tænker jeg på fx en indhegnet have. Det er jo samme stk. 1 i begge paragraffer.


Svar

Nej, afstandskravene i § 6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen gælder ikke for indhegningen til hundeluftning men kun for anlægget til hundene. For hundeluftningsarealet er det hundene, der er genstand for reguleringen og ikke anlægget, som hundene holdes i. Det er derfor kun § 5 afstandskrav der gælder for indhegnede hundeluftningsarealer, for 5 og flere hunde over 18 uger, hundekenneler og hundepensioner jf. stk. 3. De skærpede afstandskrav er primært for at støjgener fra hundene, som f.eks. gøen, kan reguleres.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken