Vaskevand i ajlebeholder

23-07-2021

Spørgsmål

Skal en ajlebeholder på 300 m3 med fast tag, der ikke længere anvendes til ajle, men kun får tilført vaskevand, der kan indeholde sprøjterester, have 10-års beholderkontrol, jf. § 8 i vaskepladsbekendtgørelsen? Hvis ajlebeholderen meldes taget ud af drift (til husdyrgødning) hos kommunen, mener vi, at den ikke behøver 10-års beholderkontrol.


Svar

Hvis beholderen er taget ud drift, jf. kravene i beholderkontrolbekendtgørelsens § 12, stk. 1, skal der ikke føres beholderkontrol.  

Brugeren af en beholder kan undlade at bestille og få udført beholderkontrol af en autoriseret kontrollant, jf. beholderkontrolbekendtgørelsens §§ 9 og 11, eller lade gennemføre supplerende eftersyn, jf. bekendtgørelsens § 15, hvis beholderen i stedet tages ud af drift. Beholderen anses for at være taget ud af drift, når den er tømt og rengjort, og brugeren skriftligt har givet kommunalbestyrelsen meddelelse om, at beholderen er taget ud af drift, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 1. 

Aljebeholderen vil ikke være omfattet af vaskepladsbekendtgørelsens § 8, stk. 1, når den er taget ud af drift og derfor ikke længere kan anvendes, som gyllebeholder, jf. de krav der er til gyllebeholdere i husdyrgødningsbekendtgørelsen og beholderkontrolbekendtgørelsen. 

Aljebeholderen vil i stedet være omfattet af vaskepladsbekendtgørelsens § 8, stk. 2 og 3 - og skal leve op til de krav, som er fastsat heri, hvis den bruges til at opsamle vaskevand fra påfyldning og vask af sprøjter, traktorer og andet materiel, der anvendes erhvervsmæssigt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken