Vandmættet jord

15-10-2021

Spørgsmål

Findes der en faglig definition på 'vandmættet jord'?


Svar

Ja.  Vandmættet jord er jord, hvor der kan samle sig frit vand i revner og sprækker selv flere timer efter nedbør.


Det fremgår af gødningsanvendelsesbekendtgørelsens definitioner i § 3, stk. 1 nr. 26.


Det vil kunne kontrolleres, om jorden er vandmættet. Det kan blandt andet gøres ved at undersøge, om det er muligt at presse frit vand ud af jorden med hænderne. Når jorden er vandmættet, er den vandfyldt op til overfladen selv efter flere timer uden nedbør. Der kan derved samle sig frit vand i revner og sprækker i jorden selv flere timer efter nedbør.


Definitionen stod før 1/8 2021 i husdyrgødningsbekendtgørelsen før opsplitning, hvor dele er flyttet til gødningsanvendelsesbekendtgørelsen. Du kan fortsat se det omtalt i vejledningens til kapitel 10, https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/10-anvendelse-af-husdyrgoedning-afgasset-vegetabilsk-biomasse-ensilagesaft-restvand-affald-bioaske-og-kunstgoedning/ . 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken