Uddybning i forhold til jeres svar vedr. tilsyn på ejendomme uden dyr men med husdyrgødning

25-04-2018

Spørgsmål

Hej Helpdesk. Den 19. marts svarede I på spørgsmålet omkring tilsyn med gyllebeholdere på ejendommen uden dyr men med husdyrgødning, at det alene er fast møg og bundfald der er omfattet af regelmæssige tilsyn og ikke gyllebeholdere , da der er lovpligtig 5 eller 10 års kontrol på disse efter beholderkontrolordningen. Betyder det, at beholderkontrollanterne fremover også kontrollerer for Flydelag/overdækning, Logbog, Alarm, Dykket indløb/fyldesystem, Overfyldning, Overpumpning til gyllevogn, Beholderbarriere (hvis krav) - altså alle de ting som vi giver rigtig mange indskærpelser om. Hvis ikke - hvem påser så overholdelsen af de regler?


Svar

Svar:

 

Nej, beholderkontrollen skal sikre at beholdere med flydende husdyrgødning og ensilagesaft opbevares i velholdte beholdere der lever op til kravene om styrke og tæthed i HGB. PÅ Plantebrug med opbevaring af flydende husdyrgødning vil der blive ført tilsyn med flydelag med videre ved klager eller hvis kommunen vurdere at der er behov, eksempelvis i forbindelse med tilsynskampagner. Der har heller ikke tidligere været ført regelmæssige tilsyn med plantebrug med opbevaring med flydende husdyrgødning.      


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken