uddybning af Anmeldelse af opsamlingsbeholder til udsprinklingsanlæg

15-07-2021

Spørgsmål

Opfølgende spørgsmål til miljøstyrelsens svar på spørgsmålet 'Anmeldelse af opsamlingsbeholder til udsprinklingsanlæg' af 22. april 2021. Vil I uddybe hvorfor i mener en beholder til opbevaring af restvand skal anmeldes efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 42? Er det fordi man ser det som en del af et ensilageopbevaringsanlæg? Det falder vel ikke ind under definitionen på et gødningsopbevaringsanlæg og beholdere til restvand står ikke nævnt i § 42. I § 12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, kan jeg se at det direkte er nævnt, men det er jo kun husdyrbrug, der er omfattet af den. I vores eksempel er det et biogas anlæg, der gerne vil udsprinkle. Da de opbevarer husdyrgødning svarende til erhvervsmæssigt dyrehold er de omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen, men ikke husdyrloven.


Svar

Det er en fejl i det spørgsmål du henviser til, der stå ”og” der skulle have stået ”eller”.

Opsamlingsbeholdere er en del af ensilageopbevaringsanlægget, og skal anmeldes. I dette tilfælde hvor der, ud fra det oplyste, ikke er tale om et husdyrbrug, og derfor ikke relevant med § 12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, er det, som du også skriver i dit spørgsmål, § 42 i husdyrgødningsbekendtgørelsen der skal anmeldes efter.

Link til spørgsmålet https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/tilladelse-til-udsprinklingsanlaeg/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken