Tilbageførsel af husdyrgødning fra opbevaringsanlæg til stald

01-11-2019

Spørgsmål

I den seneste ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen, er der tilføjet en bestemmelse der siger: ”der må ikke tilbageføres husdyrgødning fra gødningsopbevaringsanlæg til husdyranlæg (§9 stk. 6)”. Jeg har en sag, hvor en landmand ønsker at lave en kalveplads, hvor afløbet fra pladsen føres ind i stalden, som pladsen ligger ved siden af. Så længe det bare er en kalveplads, er det jo ikke et opbevaringsanlæg, og så er det ikke et problem at afløbet føres ind i stalden. Men landmanden ønsker også at benytte pladsen til mødding, og så bliver pladsen jo også et opbevaringsanlæg. Jeg er nu i tvivl om hvorvidt han gerne må det. Mit spørgsmål er altså: Betyder den nye §9 stk. 6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, at man ikke må lave afløb fra en møddingsplads der føres ind i en stald?


Svar

En mødding er et gødningsopbevaringsanlæg.

Der må ikke tilbageføres husdyrgødning fra gødningsopbevaringsanlæg til husdyranlæg. Det skyldes, at der gælder en række krav til opbevaringen, f.eks. til overdækning, og at en efterfølgende yderligere håndtering af husdyrgødningen i anlæg uden overdækning vil give øgede emissioner. Der må altså ikke tilbageføres husdyrgødning fra en møddingsplads ind i en stald.

Dette forbud gælder dog ikke for husdyranlæg til kvæg, hvor der er et staldsystem uden fortank og med mulighed for bagskyl fra opbevaringsanlægget, og hvor staldsystemet er etableret senest den 1. august 2019.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken