Tagvand der ledes til gyllebeholder

01-02-2021

Spørgsmål

Vi har modtaget en ansøgning, hvor det fremgår, at en del af tagvandet ledes til en forbeholder og videre derfra til gyllebeholder. Efter § 14 i husdyrgødningsbekendtgørelsen må tagvand ikke kunne ledes ind på en møddingsplads. Må tagvand ledes til gyllebeholder?


Svar

Der er ikke noget forbud i husdyrgødningsbekendtgørelsen mod at lede tagvand til en gyllebeholder, som der er ved møddingspladser og ensilageopbevaringsanlæg. Men det virker umiddelbart som en uhensigtsmæssig løsning, da gyllen fortyndes og vil kræve ekstra transport i forbindelsen med udbringning. Der bør i alle tilfælde redegøres for opbevaringskapaciteten jf. kapitel 5 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvor det tilledte tagvand medtages jf. § 11 stk. 3. Af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 11, stk. 3, fremgår det, at tilførslen opgøres som den mængde husdyrgødning, der produceres i det tidsrum, hvor dyrene er på stald, samt hvad der i øvrigt tilledes anlæg til opbevaring af husdyrgødning, herunder afgasset vegetabilsk biomasse, restvand og ensilagesaft.
Miljøstyrelsen vurderer, at tagvand i den forbindelse vil være inkluderet i ”hvad der i øvrigt tilledes”.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken