Pyrolyseret gødning reguleret af husdyrgødningsbekendtgørelsen

20-05-2022

Spørgsmål

Jeg har været i kontakt med en af jeres kollegaer omkring pyrolyse af hønsemøg. Hun oplyste mig om, at hønsemøg både før og efter pyrolyse anses som husdyrgødning og derfor er omfattet af gødningsanvendelsesbekendtgørelsen. Når det er tilfældet, er opbevaringen af hønsemøget - før og efter pyrolyse - så omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen?


Svar

Ja, biokul baseret på husdyrgødning er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens definition af husdyrgødning, og dermed er det omfattet af bekendtgørelsens regler.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken