Praktisk løsning på krav om overdækning af møddinger

08-08-2019

Spørgsmål

I husdyrgødningsbekendtgørelsen fremgår det, at møddinger skal være overdækket med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. Når kravet om overdækning håndhæves efterspørges ofte eksempler på praktiske og arbejdsmiljømæssigt forsvarlige løsninger. Mit eget (ofte ikke tilfredsstillende) svar til landmanden på hvordan overdækningen kan etableres er, at det kan gøres ved brug af presenning, der holdes på plads ved brug af dæk, halmballer eller lignende. Findes der eksempler på konkrete løsninger af, hvordan overdækningen kan etableres, så den lever op til kravene og samtidig er arbejdsmiljømæssig forsvarlig?


Svar

Miljøstyrelsen er ikke bekendt med andre konkrete løsninger.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken