Overdækning af gødning på indendørs møddingplads

11-06-2018

Spørgsmål

Skal fast husdyrgødning/dybstrøelse/kompost, der opbevares på en indendørs møddingsplads overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. Eller betegnes taget på stald/maskinhus som overdækning, selvom det jo ikke er tætsluttende?


Svar

Husdyrgødningen eller komposten skal overdækkes med et tætsluttende materiale uanset om opbevaringen foregår i et gødningshus eller lign.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken