Overdækning af forarbejdet husdyrgødning

02-04-2020

Spørgsmål

I tillæg til spørgsmål i går deb 17. MARTS 2020 angående overdækning af fiberfraktion efter separation har jeg endnu et spørgsmål. Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens §16, at forarbejdet husdyrgødning skal overdækkes. Der er en undtagelse , der siger, at forarbejdet husdyrgødning må ligge uoverdækket i marken i op til en uge før udbringning. Spørgsmål: Er det tilladt at lade forarbejdet husdyrgødning ligge i en lukket lade uoverdækket i op til en uge før det transporteres til biogasanlæg?


Svar

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det ikke er tilladt at lade forarbejdet husdyrgødning ligge i en lukket lade i op til en uge inden transport til biogasanlægget.
Forarbejdet husdyrgødning skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. Det følger af Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 16, stk. 1.
Der er 2 undtagelser fra denne hovedregel. Den ene vedrører et helt særligt staldsystem, det andet tillader midlertidige oplag af husdyrgødningsbasseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning i op til en uge men kun i forbindelse med udbringning. Opbevaring indtil transport til biogasanlæg er således ikke omfattet af undtagelsen i Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 16, stk. 3. 
Fiberfraktioner fra husdyrgødning er forarbejdet husdyrgødning. I husdyrgødningsbekendtgørelsens terminologi omfatter fast husdyrgødning forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent på 12 eller derover. Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken