Overdækning af fast husdyrgødning i gødningshus

07-02-2020

Spørgsmål

På en ejendom med ægproduktion udmuges hønsemøget med gød-ningsbånd og transportør direkte ind i et møddingshus (møddings-plads, der er overdækket med tag, så der ikke kan falde nedbør på møddingen). Efterfølgende flyttes hønsemøget fra stedet, hvor det er blevet afleveret af transportøren (i en gødningskegle) til en anden placering i møddingshuset (til videre oplagring), hvor det overdækkes med et lag snittet halm, der bliver ”blæst” ind over møget. Ejeren har valgt denne løsning, da han på grund af møddinghusets ind-retning og kapacitet ikke kan overdække hønsemøget med plastik, uden at han skal færdes oppe i møget. Spørgsmålet er om ovennævnte praksis, svarende til når der på en gylletank etableres en – pr. definition i Husdyrgødningsbekendtgørelsen – tæt overdækning i form af et flydelag bestående af netop snittet halm, og hvor der heller ikke er risiko for udvaskning, kan accepteres som et alternativ til kravet i Husdyrgødningsbekendtgørelsens §16 om overdækning med et tætsluttende og vandtæt materiale? (Den snittede halm slutter i princippet tæt til møget, og taget på møddingshuset er vandtæt).


Svar

Husdyrgødningebekendtgørelsen krav i § 16, stk. 1, om overdækning af møddinger, overdækningen skal være tætsluttende og vandtæt materiale.

 

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 16, stk. 2, fraviger overdækningskravet for så vidt angår møddinger med daglig tilførsel i forbindelse med traditionelle staldsystemer baseret på fast staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle. Staldsystemer baseret på fast staldgødning og ajle er en almindeligt anvendt betegnelse for visse bestemte traditionelle staldsystemer. Betegnelsen anvendes bl.a. i de officielle normer fra Aarhus Universitet. Undtagelsen fra overdækningskravet er netop knyttet til disse staldsystemer med daglig udmugning, hvor det – typisk pga. udlægning af gødningen i en gødningskegle – er uhensigtsmæssigt at kræve overdækning. Systemet skal være etableret senest den 1. august 2019.

 

Det er op til kommunen at vurdere, om der i dette tilfælde er tale om et sådan system, men i dette tilfælde flyttes husdyrgødningen, hvilket kunne tale imod, at der var tale om traditionelt staldsystem med udlægning i gødningskegle.    


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken