Overdækning af fast gødning på møddingsplads

09-05-2019

Spørgsmål

I husdyrgødningsbekendtgørelsens § 16, stk. 1 fremgår det, at møddinger skal være overdækket med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning, jf. dog stk. 2 og 3. Af stk. 2 fremgår det, at kravet i stk. 1 ikke gælder for møddinger med daglig tilførsel i forbindelse med traditionelle staldsystemer baseret på fast staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle. Jeg har et landbrug med fast gødning og ajle. Landmanden foretager daglig udmugning med en trillebør og en gang i mellem tager han sin traktor med frontlæsser og kører gødningen op i en stor stak. Jeg har egentligt forstået § 16, stk. 2 sådan, at man kun er undtaget for overdækning, såfremt man foretager udmugning med en transportør, som læsser gødningen af i toppen. Det er landmanden så ikke enig med mig i. Når jeg nærlæser paragraffen, så står der jo også kun "evt. med udlægning i en gødningskegle". Skal det forstås sådan, at man ikke nødvendigvis behøver at have udlægning i en gødningskegle, for at undlade at overdække gødningen?


Svar

Møddinger skal som udgangspunkt være overdækket med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.

Udgangspunktet gælder dog ikke for møddinger med daglig tilførsel fra traditionelle staldsystemer baseret på fast staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle.

Staldsystemer baseret på fast staldgødning og ajle er en almindeligt anvendt betegnelse for visse bestemte traditionelle staldsystemer.

Undtagelsen fra overdækningskravet er netop knyttet til disse staldsystemer med daglig udmugning, hvor det – typisk pga. udlægning af gødningen i en gødningskegle – er uhensigtsmæssigt at kræve overdækning.

Hensigten med undtagelsen er således at tilgodese de produktioner, der allerede er indrettet med et staldsystem baseret på fast staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle, og hvor overdækningskravet ikke kan opfyldes i praksis.

Det er således en konkret vurdering, hvorvidt overdækningskravet i praksis kan opfyldes fra traditionelle staldsystemer baseret på fast staldgødning og ajle, og det vil hovedsageligt være i tilfælde af gødningskegler, at dette vil være tilfældet. I tilfælde af, at det er praktisk muligt at overdække møddingen, da skal det ske.
 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken