Ovedækningskrav af møddinger

23-11-2017

Spørgsmål

Jeg har en hesteejendom hvor landmand har følgende staldsystem og nægter at overdække møddingen:

Vores praksis på ejendommen er, at vi udelukkende fjerner hestenes ekskrementer – fast gødning – fra boksene og kører det manuelt til møddingen, som er overdækket med et tag, så der ikke kommer vand i møddingen. Trillebøren køres på et bræt til toppen af gødningskeglen, hvor den tømmes.

Der sker igen udsivning af møddingsaft fra stakken, som har et højt tørstofindhold. Der vil sidde tørre spåner klistret på klatterne – de medvirker til at forhøje tørstofindholdet i stakken.

Når vi kan gennemføre denne praksis er det fordi vores stald er indrettet med en dyb bund, der tillader opbevaring af den ajleblandede strøelse i 1 år som en dybstrøelsesmåtte. Når en hest urinerer lander urinen i et enkelt punkt, og siver hurtigt ned i dybstrøelsesmåtten, hvor den fordeles et stykke nede.

Det øverste lag i måtten er stort set tørt, og hestenes klatter ligger fordelt her ovenpå. De er så lette at fjerne med en såkaldt spånegreb, som tillader at sortere klatter fra våd strøelse. Dybstrøelsesbunden opsamler altså urinen – ajlen – som først bliver fjernet i forbindelse med at stalden bliver tømt i foråret.

Der er således ikke tale om, at vi lægger dybstrøelse fra stalden i møddingen – kun fast gødning. Er der overdækningskrav på denne type mødding?


Svar

Miljøstyrelsen har tidligere svaret på et lignede spørgsmål: Svar: http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/overdaekning-af-moeddingsplads/

I forbindelse med ændringen af husdyrgødningsbekendtgørelsen pr. 1. august 2017 fremgår det:

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 16:
”§ 16. Møddinger, jf. § 13, stk. 1, nr. 1, markmøddinger, jf. § 13, stk. 3, og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost, jf. § 13, stk. 2, skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Kravet i stk. 1 gælder ikke for møddinger med daglig tilførsel i forbindelse med traditionelle staldsystemer baseret på fast staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle.
Stk. 3. Kravet i stk. 1 gælder ikke for midlertidige oplag af husdyrgødningsbaseret kompost (op til 1 uge) i forbindelse med udbringning.”

Det fremgår af stk. 2, at overdækningskravet ikke er gældende for møddinger med daglig tilførsel i forbindelse med traditionelle staldsystemer baseret på fast staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle.

Miljøstyrelsen læser spørgsmålet således, at der på ejendommen er tale om et staldsystem med dybstrøelse, hvor ejer manuelt samler hestepærerne op.

Undtagelsen i Stk. 2 omtaler traditionelle staldsystemer baseret på fast staldgødning og ajle, og således ikke et system med dybstrøelse og manuel opsamling af hestepærer. Der skal således ske overdækning af møddingspladsen i dette tilfælde, da staldsystemet er dybstrøelse.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken