Optegnelser over placering af ensilage i markstak?

04-01-2018

Spørgsmål

Gælder der de samme regler for optegnelser over ensilage i markstak som for fast husdyrgødning i markstak? Er det rigtigt at sidestille ensilagerester med ensilage i markstak, som skal følge reglerne for husdyrgødningsbaseret kompost i markstak? Når man læser i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 17, stk. 3, nr. 3 skal ensilagerester opbevares som anden ensilage eller fast husdyrgødning jf. reglerne i § 13 som henviser til reglerne for markstakke i § 15.


Svar

Rester af saftgivende ensilage skal opbevares på møddingspladsen, hvorimod ikke-saftgivende ensilage skal opbevares jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 17 stk. 2. De opsamlede ensilage rester skal opbevares på en ensilageplads eller møddingsplads. Formuleringen i § 17 stk.3 nr. 3 om at opbevaringen skal ske som fast husdyrgødning indebærer, at det opbevares på en møddingsplads, idet fast husdyrgødning, hvis det ikke er komposteret, ikke må opbevares i markstak. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken