Opbevaringskapacitet

06-11-2017

Spørgsmål

I forhold til de oplysningskrav der står i bilag 1 B i godkendelsesbekendtgørelsen skal der forelægges oplysninger vedr. håndtering og opbevaring af husdyrgødning. Hvordan forventes det at ’opbevaring’ tolkes? For at kunne vurdere på opbevaring, er man så ikke nødt til at vide, hvilke mængder der er tale om, og om disse lever op til de gældende krav? Derudover er der tidligere fra mst side blevet lovet et beregningsværktøj til beregning af gødningsproduktion baseret på areal og gulvsystem (hvis ikke i forbindelse med godkendelser, så ved tilsyn). Har MST planer om at komme med et sådant værktøj?


Svar

Opbevaringskapacitet er ikke længere et oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse. Se dette helpdesk svar: http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/beregning-af-opbevaringskapacitet-1/  Oplysningskravet vedr. håndtering og opbevaring af husdyrgødning kan f.eks. være placering, udformning og dimensioner af gylletanke osv.

Miljøstyrelsen har ikke planer om at implementere et sådan værktøj. Se dette helpdesk svar: http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/beregning-af-opbevaringskapacitet/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken