Ny nabo indenfor 300 m pga. udstykning - er der krav om overdækning af eksisterende gyllebeholder?

11-07-2023

Spørgsmål

Kommunen har fået en sag, hvor en planteavlsejendom med 2 gylletanke ønsker at frastykke størstedelen af den resterende bygningsmasse. Tankene er beliggende mindre en 300 meter fra den nuværende beboelse og er opført i henholdsvis 1999 og 2016. Tankene bruges til enten svinegylle eller biogasgylle. Betyder frastykningen, at der skal etableres fast overdækning på tanken fra 2016?


Svar

Nej, der er ikke krav om fast overdækning på gyllebeholderne, selvom de efter udstykningen kommer til at ligge tættere på nabobeboelse end 300 meter. Det skyldes, at der kun er krav om fast overdækning på beholdere, der på etableringstidspunktet ligger mindre end 300 meter fra nabobebyggelse. Det følger af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21, stk. 3.

Ingen af beholderne lå på etableringstidspunktet tættere på naboen end 300 m.

Se endvidere to andre svar vedr. overdækningskravet i § 21. stk. 3:

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/opbevaring-af-husdyrgoedning-og-ensilage/der-kan-ikke-stilles-krav-om-fast-overdaekning-af-en-beholder-for-flydende-husdyrgoedning-som-er-etableret-foer-den-1-januar-2007/

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/opbevaring-af-husdyrgoedning-og-ensilage/krav-om-overdaekning-af-gyllebeholder-indenfor-300-meter-til-nabobeboelse-hvis-anvendelse-aendres-til-svine-eller-minkgylle/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken