Nedgravet container

 

23-06-2022

Spørgsmål

Angående et tidligere svar fra jer om nedgravet container (15-07-2020), undrer det mig, at der findes firmaer, der sælger løsninger med nedgravede containere. Er disse containere lovlige at bruge? Se links http://www.vindekilde.dk/fck2-off.asp?SubID=2&ID=9 http://www.vindekilde.dk/fck2-off.asp?SubID=1&ID=9


Svar

Hvis ikke gødningscontainerne er placeret efter de principper, der er skitseret i svaret, så vil de ikke være lovlige. Det er op til kommunen at vurdere, om placeringen lever op til kravet. Det er Miljøstyrelsens umiddelbare vurdering, at en nedgravning af containerne i jorden uden nogen andre foranstaltninger ikke lever op til reglerne.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken