Møddingsplads med SF-sten

04-04-2022

Spørgsmål

Jeg har ved et miljøtilsyn på en hesteejendom observeret en møddingsplads fra 1998 med SF-sten belægning. Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens § 13 skal møddingbunden være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. Ejer mener, at der ikke trænger fugt ned gennem stenene og der er kommet naturlige fuger. Kan stenene accepteres som bund i møddingspladsen eller skal det indskærpes, at der bliver støbt en ny bund?


Svar

Møddinger skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. Det følger af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 13. En mødding med SF sten som underlag vil ikke være uigennemtrængelig for fugt.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken